Archive for the ‘Funkcjonowanie na co dzień’ Category

Odpowiedzi na pytania

Co robić, gdy po kilku miesiącach po zakończeniu leczenia badanie wykaże podwyższone stężenie PSA ? Jeśli nie doszło do chirurgicznego usunięcia prostaty, podwyższone stężenie PSA może być czymś normalnym lub też świadczyć o tym, że rak postępuje. Zwiększone stężenie PSA po usunięciu gruczołu kroko­wego wskazuje zwykle na obecność nowotworu. W jakim czasie po operacji mogę [...]

Szukanie wsparcia

W dniach i tygodniach po zakończeniu leczenia raka możesz się po­czuć tak, jakbyś nagle został na świecie sam. Przyjaciele i rodzina są w stanie pomóc ci wypełnić tę pustkę, ale czasami jedynie inni ludzie wyleczeni z choroby nowotworowej – ci, którzy wiedzą jak to jest – da­dzą ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Pewne grupy wsparcia [...]

Porządkowanie życia

Typową reakcją na rozpoznanie raka – nawet gdy prognozy są dobre – jest reorganizowanie swojego życia. Być może poczujesz potrzebę, by przejrzeć na nowo swoje polisy ubezpieczeniowe, zaktualizować testa­ment i zrobić porządki w szafach i piwnicy, oddając rzeczy, których już nie potrzebujesz. Taki niepokój jest zrozumiały. Choroba nowotworowa każe zastanowić się nad życiem – co [...]

Rozmowy o chorobie

Chorowanie na raka utrudnia czasem porozumiewanie się z innymi, i to właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuje się takiego kontaktu. Członkom rodziny czasami trudno zmierzyć się z twoją chorobą co powstrzymuje ich przed rozmawianiem o ważnych sprawach. Życzliwi przyjaciele – nie wiedząc, co powiedzieć lub uczynić, i nie chcąc cię nie­pokoić – mogą nie poruszać w [...]

Powrót do pracy

Zachorowanie na raka nie oznacza, że czyjaś kariera zawodowa legła w gruzach i już nigdy nie będzie można intensywnie pracować. W rze­czywistości większość ludzi z nowotworami powraca do pracy. Badania wykazują że osoby, które były leczone na raka, mogą być tak samo wy­dajne jak inni pracownicy i wcale nie idą częściej na zwolnienia choro­bowe. Praca [...]

Łagodzenie mdłości i biegunki

Naświetlania, środki farmaceutyczne oraz niepokój – wszystko to sprzyja mdłościom i biegunce. Oto praktyczne sugestie, które pomogą w walce z tymi dolegliwościami: Mdłości Spożywaj łagodnie przyprawione produkty bez tłuszczu lub o niewiel­kiej jego zawartości, takie jak płatki zbożowe, ryż, kluski, pieczone ziemniaki, chude mięsa, ryby, kurczaki, twaróg, owoce i warzywa. Rano, zaraz po obudzeniu się, [...]

Obawa przed nawrotem raka

Najbardziej powszechna obawa, jaka występuje u ludzi, którzy wyle­czyli się z raka prostaty, to lęk przed tym, że nowotwór powróci. Choć prawdą jest, że rak może po leczeniu pojawić się znowu, to nie da się też zaprzeczyć, iż wielu rekonwalescentów nigdy nie ma takich nawro­tów. Żyjemy w świecie, w którym ważne są fakty i wiedza. [...]

Odzyskiwanie sił

Zmęczenie to jeden z najczęstszych skutków ubocznych raka prosta­ty. Po części jest to reakcja na fizyczne i psychiczne obciążenie, jakie powoduje nowotwór. Dla kogoś, kto nie doświadczył zmęczenia powią­zanego z taką chorobą, bywa to trudne do wyobrażenia. Każdy zna po­czucie braku sił po gorączkowym dniu, ale odrobina wypoczynku po­zwala zazwyczaj wtedy odzyskać formę. Wyczerpanie związane [...]

Duchowość a uzdrawianie

Duchowy spokój może być potężną siłą uzdrawiającą. Duchowość czę­sto mylona bywa z religią. Jednakże nie jest ona tak bardzo związana z jakąś konkretną wiarą czy formą kultu, a raczej ma coś wspólnego z duchem czy też duszą. Duchowość dotyczy sensu, wartości i celu ży­cia. Religia może być jednym ze sposobów wyrażania duchowości, ale nie jest [...]

Środki zaradcze

Kiedy nauczysz się radzić sobie ze zmianami w życiu, powinieneś z większą łatwością uporać się z silnymi emocjami. Wiele osób ze zdzi­wieniem odkrywa w sobie zasoby sił, z których dotąd nie zdawali sobie sprawy. Jednakże po latach zdarzają się okresy, w których będziesz zma­gał się z uczuciami lęku lub zniechęcenia związanymi z chorobą nowo­tworową. To [...]