Archive for the ‘Badania kontrolne prostaty’ Category

Odpowiedzi na pytania

Czy mój lekarz rodzinny może przeprowadzić badanie prostaty? Oczywiście, że tak. Lekarze rodzinni odgrywają ważną rolę w proce­sie badania mężczyzn pod kątem raka prostaty lub innych zaburzeń. Ba­danie palpacyjne per rectum oraz PSA to rutynowe testy i praktycznie każdy lekarz rodzinny jest z nimi zaznajomiony. Kiedy powinienem udać się do urologa? Lekarz rodzinny może skierować [...]

Inne wskaźniki

Inne substancje chemiczne występujące we krwi mogą służyć jako wskaźniki świadczące o istnieniu raka prostaty we wczesnym stadium. Zaliczamy do nich: ludzką kalikreinę gruczołową, chromograninę A, swoisty antygen błony komórkowej stercza (PSMA), wczesny antygen raka prostaty 2 (EPCA-2), gen nowotworu stercza 3 (PCA3). Badania przesiewowe na oznaczenie tych substancji mogłyby w osta­tecznym rozrachunku okazać się [...]

Badanie PSA wolnego

Badanie tempa narastania PSA. W tym badaniu rejestruje się szyb­kość zmian stężenia PSA w określonym czasie. Chociaż dane absolutne (bez analizy dynamiki zmian) mogą być kluczowymi wskaźnikami, na­ukowcy uważają także, że u osoby z rakiem prostaty zmiany poziomu PSA następują szybciej niż u kogoś z łagodnym przerostem stercza lub zapaleniem tego gruczołu. Innymi słowy, im [...]

Modyfikowanie testu na PSA

Naukowcy wciąż szukają coraz trafniejszej metody diagnostycznej, pozwalającej wykrywać raka stercza, która zmniejszy lub wyeliminuje pewne wątpliwości związane z obecnie stosowaną procedurą określania stężenia PSA. Badaniom poddawanych jest kilka opcji: Test na PSA wolny: PSA krążący we krwi występuje w dwóch posta­ciach – PSA, który jest związany z białkami krwi oraz PSA niezwiązany zwany wolnym. [...]

Pogląd specjalistów z Kliniki Mayo

Specjaliści z Kliniki Mayo rozumieją problemy związane z testem na PSA i zgadzają się z tym, że nie jest on doskonały. Popierają jednakjego stosowanie – w połączeniu z badaniem per rectum – ponieważ to najlep­sza dostępna metoda diagnostyczna pozwalająca wykryć raka prostaty we wczesnym stadium. Przeprowadzanie tego rodzaju testów kontrol­nych jest szczególnie pożyteczne dla młodszych [...]

Obecne zalecenia

A zatem, czy powinniśmy poddawać się testom na PSA? Wciąż nie ma na to ostatecznej odpowiedzi. Z instytucji medycznych, które wypo­wiedziały się na temat tego testu, około jedna trzecia opowiada się za korzystaniem z niego, jedna trzecia zajmuje stanowisko neutralne i ko­lejna jedna trzecia go nie popiera. Amerykańskie Towarzystwo Przeciw- rakowe (ACS – skrót z [...]

Leki stosowane w łagodnym przeroście prostaty a PSA

Finasteryd (Proscar) oraz dutasteryd (Avodart) to farmaceutyki stoso­wane powszechnie w leczeniu łagodnego przerostu stercza (BPH). Przyczyniają się one do kurczenia gruczołu krokowego dzięki zmniej­szeniu produkcji pewnych hormonów, które sprzyjają wzrostowi prosta­ty. Finasteryd to ten sam lek, który podajemy w celu pobudzenia poro­stu włosów u łysiejących mężczyzn, sprzedawany pod nazwą Propecia. Poprzez zmianę stężenia hormonów w [...]

Zastrzeżenia

Test na PSA nie jest w pełni wiarygodny. Mężczyznom, u których nie wykryto raka prostaty za pomocą tego badania, może ono dawać fałszy­we poczucie bezpieczeństwa. Wśród panów z podwyższonym stężeniem PSA około dwóch na trzech martwi się bez potrzeby i poddaje kosztow­nym badaniom diagnostycznym, aby dowiedzieć się, że ich choroba ma charakter łagodny. To, czy [...]

Wątpliwości na temat trafności testu

Za pomocą badania PSA wykrywamy raka we wczesnych stadiach w około 75 procentach przypadków. U około 25 procent mężczyzn z no­wotworem stercza w początkowej fazie wyniki PSA są normalne (poni­żej 4 ng/ml). To główna wada tego testu – jeśli jest to jedyne badanie przesiewowe, jakim się posługujemy, to nie wykrywa ono raka prostaty u około [...]

Badanie ultrasonograficzne

Jeśli wyniki badania palpacyjnego przez odbytnicę oraz testu na PSA lub też ogólnej analizy moczu albo krwi wzbudzają niepokój, lekarz mo­że zechcieć przyjrzeć się dokładniej twojej prostacie. Za pomocą metody zwanej badaniem ultrasonograficznym przez odbytnicę można zmierzyć gruczoł krokowy i wykryć miejsca, gdzie rozwinął się rak. Ultrasonografia to diagnostyczna technika obrazowa, w której wyko­rzystujemy odbicia [...]