Pożytki

Regularne badania przesiewowe PSA mogą pomóc rozpoznać nowo­twór prostaty na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. Często wtedy, gdy rak wciąż ogranicza się tylko do gruczołu krokowe­go. Zlokalizowany nowotwór o wiele łatwiej leczyć z dobrym skutkiem niż taki, który rozprzestrzenił się na inne narządy i tkanki organizmu. Nie wszystkie nowotwory prostaty są takie same. Niektóre rosną bardzo powoli i nie wychodzą poza obręb tego gruczołu. Inne okazują się bar­dziej złośliwe i szybko dają przerzuty do innych organów. Jeśli za po­mocą testu na PSA wykryjemy raka stercza, który okaże się złośliwy, ba­danie to może dosłownie ocalić nam życie.

W roku 1995 po raz pierwszy odnotowano spadek liczby zgonów z powodu nowotworu prostaty. Wielu lekarzy uważa – a pewne badania naukowe to potwierdzają – że test na PSA to główny czynnik, który przyczynił się do tego spadku. Jednakże specjaliści zajmujący się medy­cyną nie zdołali dowieść tego z absolutną pewnością.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.