Zastrzeżenia

Test na PSA nie jest w pełni wiarygodny. Mężczyznom, u których nie wykryto raka prostaty za pomocą tego badania, może ono dawać fałszy­we poczucie bezpieczeństwa. Wśród panów z podwyższonym stężeniem PSA około dwóch na trzech martwi się bez potrzeby i poddaje kosztow­nym badaniom diagnostycznym, aby dowiedzieć się, że ich choroba ma charakter łagodny. To, czy ów test prowadzi do niepotrzebnego leczenia, to kolejne pytanie. Jeśli masz wolno rosnący nowotwór, możesz obser­wować swoją chorobę i żyć z rakiem przez lata, zanim zacznie on spra­wiać jakieś problemy. Dla wielu mężczyzn jednak zabawa w czekanie jest trudna do przyjęcia. Kiedy dowiadują się, że mają raka, chcą zrobić wszystko, by pozbyć się go możliwie najszybciej, decydując się na le­czenie chirurgiczne lub naświetlania. Takie metody mogą przyczyniać się do wystąpienia poważnych skutków ubocznych, takich jak nietrzymanie moczu lub impotencja. Obniżają one jakość życia u panów, któ­rzy mogliby skądinąd wieść zupełnie normalne i wydajne życie.

I wreszcie nierozwiązana pozostaje kwestia, czy wykrycie raka prosta­ty we wczesnym stadium i poddanie go leczeniu naprawdę ratuje życie. Badania przeprowadzone w Szwecji i opublikowane w roku 2002 wyka­zały, że w grupie mężczyzn w wieku około sześćdziesięciu pięciu lat chi­rurgiczne leczenie nowotworu stercza we wczesnym stadium doprowadzi­ło do zmniejszenia się liczby zgonów spowodowanych tą chorobą. Jed­nakże w tych samych badaniach odkryto również, że po sześcioletnim okresie kontrolnym śmiertelność ze wszystkich przyczyn była dość po­dobna w grupie poddanej terapii oraz tej, która nie była leczona.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.