Modyfikowanie testu na PSA

Naukowcy wciąż szukają coraz trafniejszej metody diagnostycznej, pozwalającej wykrywać raka stercza, która zmniejszy lub wyeliminuje pewne wątpliwości związane z obecnie stosowaną procedurą określania stężenia PSA. Badaniom poddawanych jest kilka opcji:

Test na PSA wolny: PSA krążący we krwi występuje w dwóch posta­ciach – PSA, który jest związany z białkami krwi oraz PSA niezwiązany zwany wolnym. Wykonywany zwykle test przesiewowy mierzy stę­żenie obu tych form, aby określić całkowitą ilość PSA we krwi. Badacze przekonali się, że wykonywanie oddzielnych pomiarów stężenia PSA związanego i wolnego może pomóc określić, z jakimi zaburzeniami pro­staty mamy do czynienia. Okazuje się, że podwyższone stężenie wolne­go PSA we krwi występuje przy niegroźnych zaburzeniach, takich jak łagodny przerost stercza. Przy nowotworach gruczołu krokowego pod­wyższone jest stężenie PSA związanego. Im niższy odsetek wolnego PSA w twoim wyniku, tym większe prawdopodobieństwo, że przyczyną podwyższonego stężenia PSA całkowitego jest rak. Oznacza to koniecz­ność przeprowadzenia dodatkowych badań, w tym biopsji prostaty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.