Leki stosowane w łagodnym przeroście prostaty a PSA

Finasteryd (Proscar) oraz dutasteryd (Avodart) to farmaceutyki stoso­wane powszechnie w leczeniu łagodnego przerostu stercza (BPH). Przyczyniają się one do kurczenia gruczołu krokowego dzięki zmniej­szeniu produkcji pewnych hormonów, które sprzyjają wzrostowi prosta­ty. Finasteryd to ten sam lek, który podajemy w celu pobudzenia poro­stu włosów u łysiejących mężczyzn, sprzedawany pod nazwą Propecia. Poprzez zmianę stężenia hormonów w prostacie owe medykamenty zmniejszają wytwarzanie PSA w tym gruczole. Poziom PSA obniża się o około 50 procent po dwunastu miesiącach leczenia i następuje nawet wtedy, gdy ktoś ma raka stercza, który normalnie spowodowałby wzrost stężenia PSA.

Dlatego też wiarygodność badania PSA u mężczyzn stosujących owe leki wydaje się wątpliwa. Niektórzy lekarze uważają, że testy na PSA nie są dobre dla panów przyjmujących finasteryd lub dutasteryd. Inni jednak twierdzą, iż badanie to nadal może być użyteczne do śledzenia wyników PSA u mężczyzn zażywających wspomniane leki – pod wa­runkiem że normy zostaną odpowiednio dostosowane. Na przykład jeśli norma stężenia PSA dla siedemdziesięcioletniego mężczyzny wynosi od 0 do 5,3 ng/ml, wtedy dla pacjenta w takim wieku przyjmującego finasteryd lub dutasteryd będzie się ona mieściła w granicach od 0 do 2,65 ng/ml.

Twój lekarz powinien wiedzieć, czy zażywasz któreś ze wspomnianych lekarstw, aby odpowiednio monitorować oraz interpretować wyniki PSA.

mężczyzn poddanych tym badaniom miało podejrzane wyniki. U około 12 procent z nich w ciągu roku rozpoznano raka prostaty, przeważnie we wczesnym stadium. Wciąż jeszcze jest zbyt wcześnie, by wiedzieć, w jaki sposób ta wiedza wpływa na śmiertelność z powodu nowotworu stercza.

Badania dotyczące porównania wyników działań interwencyj­nych oraz obserwacji w przypadku nowotworów prostaty (PIVOT – skrót z ang. The Prostatę Cancer Intervention Yersus Observation Trial) są finansowane przez Wydział ds. Weteranów oraz Narodowy Instytut Przeciwrakowy. Ich celem jest określenie najlepszego sposobu leczenia nowotworu niewykraczającego poza obręb stercza. Czy lepiej usuwać chirurgicznie gruczoł krokowy, czy też go zostawić i obserwować, czy rak się nie rozprzestrzenia? Uczestnicy tych badań poddawani są regu­larnym testom i wypełniają kwestionariusze dotyczące jakości ich życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.