Badanie ultrasonograficzne

Jeśli wyniki badania palpacyjnego przez odbytnicę oraz testu na PSA lub też ogólnej analizy moczu albo krwi wzbudzają niepokój, lekarz mo­że zechcieć przyjrzeć się dokładniej twojej prostacie. Za pomocą metody zwanej badaniem ultrasonograficznym przez odbytnicę można zmierzyć gruczoł krokowy i wykryć miejsca, gdzie rozwinął się rak.

Ultrasonografia to diagnostyczna technika obrazowa, w której wyko­rzystujemy odbicia fal dźwiękowych do tego, by zajrzeć do wnętrza cia­ła.  Tkanka nowotworowa jest grubsza i gęstsza od zdrowej, dlatego też od­bicia fali dźwiękowej od guza mogą być inne niż od tkanki normalnej.

Badanie to jest bezbolesne, choć niektórzy mężczyźni uważają je za trochę nieprzyjemne. Jeśli obrazy uzyskane za pomocą USG nie wska­zują na żadne nieprawidłowości, lekarz może stwierdzić, iż niepotrzeb­ne są dalsze badania. Jeśli jednak wynik USG sugeruje obecność raka, trzeba wykonać biopsję, aby to potwierdzić.

Spory na temat PSA

Test na antygen swoisty prostaty (PSA) został w 1986 roku uznany przez Departament Kontroli Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) za metodę pomagającą w wykrywaniu raka stercza. Od tego czasu włączenie owego testu do standardowych badań kontrolnych spowodowało znaczny wzrost liczby rozpoznawanych przypadków wspomnianego schorzenia. Niezawodność oraz użyteczność wyników testu na PSA wciąż jednak pozostaje sprawą kontrowersyjną.

Test na PSA rozpoczyna się od pobrania z żyły, zwykle w zgięciu łok­cia, niewielkiej ilości krwi. Próbkę zbiera się do szczelnej probówki i wysyła do laboratorium, gdzie za pomocą specjalistycznej procedury zwanej testem odporności określa się stężenie PSA krążącego we krwi. Wyniki w granicach od 0 do 4 nanogramów na mililitr (ng/ml) uznawa­ne są za prawidłowe. Jednakże, jako że stężenie PSA ma tendencję do naturalnego zwiększania się wraz z wiekiem, niektóre ośrodki medycz­ne dostosowały swoje normy do wieku pacjenta (zob. „Normy Kliniki Mayo dla testów PSA” na stronie 30).

Fakt, że poziom PSA jest u ciebie podwyższony, niekoniecznie ozna­cza raka stercza. Niektórzy mężczyźni mają wyższe od normalnego stę­żenie PSA i zdrowe prostaty. Oprócz raka również inne choroby mogą przyczyniać się do wzrostu poziomu PSA we krwi.

Łagodny przerost prostaty (BPH). Niebędące nowotworem powięk­szenie stercza to schorzenie, które najczęściej powoduje podwyższenie stężenia PSA we krwi. Gdy tkanka prostaty się rozrasta, zawarte w niej komórki wytwarzają więcej PSA – niekiedy nawet trzykrotnie więcej niż normalnie.

Zapalenie stercza. Podrażnienie gruczołu prostaty wskutek stanu za­palnego lub infekcji może sprawiać, że jego komórki wydzielają do krwi większe ilości PSA.

Nowotwór. Komórki rakowe w prostacie mogą wytwarzać więcej PSA niż komórki zdrowe.

Ejakulacja. Uwolnienie nasienia wywołuje czasem tymczasowe zwiększenie stężenia PSA we krwi. Dlatego też niektórzy lekarze radzą pacjentom, aby powstrzymywali się od aktywności seksualnej przez dwa dni przed testem na PSA. Z pewnych badań wynika jednak, że ów podwyższony poziom PSA po wytrysku szybko opada i raczej nie przy­czynia się do nieprawidłowych wyników testu. Naukowcy uważają że nie trzeba prosić pacjentów o powstrzymywanie się od kontaktów sek­sualnych przed tym badaniem.

Infekcja układu moczowego. Podobny do zapalenia prostaty, stan zapalny układu moczowego może doprowadzić do zwiększenia stężenia PSA we krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.