Badanie PSA wolnego

Badanie tempa narastania PSA. W tym badaniu rejestruje się szyb­kość zmian stężenia PSA w określonym czasie. Chociaż dane absolutne (bez analizy dynamiki zmian) mogą być kluczowymi wskaźnikami, na­ukowcy uważają także, że u osoby z rakiem prostaty zmiany poziomu PSA następują szybciej niż u kogoś z łagodnym przerostem stercza lub zapaleniem tego gruczołu. Innymi słowy, im szybciej stężenie PSA wzrasta w serii kolejnych kilku testów, tym większe prawdopodobień­stwo, że w twojej prostacie rozwija się nowotwór.

Badanie gęstości PSA. W teście porównujemy stężenie PSA z wiel­kością gruczołu krokowego. Wskaźnik zwany gęstością antygenu swo­istego prostaty (PSAD – z ang. prostate-specific antigen density) obli­czamy, dzieląc wynik stężenia PSA przez objętość stercza.

Przy łagodnym przeroście prostaty (BPH) stężenie PSA wzrasta, co może utrudniać rozpoznanie raka. Podwyższony wynik PSAD wskazuje na ogół na większe prawdopodobieństwo nowotworu gruczołu kroko­wego. Aby określić objętość twojej prostaty, lekarz będzie musiał skie­rować cię na badanie ultrasonograficzne per rectum. Posługiwanie się wskaźnikiem PSAD pozostaje problematyczne, ponieważ zawsze istnie­je wtedy konieczność przeprowadzenia dodatkowego badania, jakim jest USG.

Superczułe badanie PSA. Za pomocą tego specjalistycznego testu można wykryć najmniejsze ilości PSA we krwi. Jeśli ktoś był już leczo­ny na raka prostaty, dzięki temu badaniu można rozpoznać nawrót cho­roby o wiele wcześniej, niż posługując się innymi testami – na około rok lub dwa lata wcześniej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.