Archive for Maj, 2012

Suplementy dietetyczne

Każdy, kto zajrzał kiedykolwiek do sklepu zielarskiego, musi przy­znać, że obfitość suplementów dietetycznych dostępnych w handlu jest niemal przytłaczająca. Półki zastawione są dosłownie tysiącami produk­tów, zachwalanych na wszelkie możliwe sposoby. Większość suplementów dietetycznych pozyskiwana jest z ziół lub in­nych roślin, chociaż do tej kategorii specyfików zaliczane są też mine­rały, witaminy, a nawet niektóre hormony. Suplementy [...]

Terapie alternatywne i uzupełniające

Amerykanie coraz aktywniej zajmują się swoim zdrowiem i wielu z nich testuje metody, które w zasadzie nie są uznawane za część konwencjonalnej praktyki medycznej. Opcje te, do których zaliczamy liczne idee zdrowotne, metody i terapie, takie jak przyjmowanie suple­mentów dietetycznych, akupunktura, medytacja i ajurweda, nazywamy ogólnie medycyną komplementarną (uzupełniającą) i alternatywną. Narodowe Centrum Medycyny Komplementarnej [...]

Odpowiedzi na pytania

Czy alkohol odgrywa jakąś rolę, gdy chodzi o zagrożenie chorobą prostaty? Nie ma dowodów na to, by umiarkowane ilości alkoholu przyczynia­ły się do choroby stercza. Taka ilość alkoholu dla mężczyzny to dwa drinki dziennie, a jeśli ktoś ma sześćdziesiąt pięć lat lub więcej to jeden drink. Jeśli jednak regularnie wypija się więcej, może to zaburzać [...]

Regularne badania lekarskie

Coroczne badanie prostaty zmniejszy ryzyko zachorowania na raka, łagodny przerost stercza lub zapalenie tego gruczołu, prawdopodobnie tak samo jak zdrowa dieta lub regularne ćwiczenia fizyczne. Jednakże te wykonywane w stałych odstępach czasu badania kontrolne wciąż są naj­ważniejsze dla zachowania zdrowia. Gdy choroba prostaty się rozwinie, badanie palpacyjne przez odbytni­cę lub test na oznaczenie stężenia antygenu [...]

Pozostać aktywnym

Około połowa ludzi, którzy zaczynają program ćwiczeń, zarzuca go przed upływem sześciu miesięcy. Niektórzy przestają trenować, gdy się znudzą lub stwierdzą że rezultaty przychodzą zbyt wolno. Inni przesa­dzają z ćwiczeniami i szybko się zniechęcają z powodu bólu mięśni i sztywności, jaką odczuwają po treningu. Przedstawione poniżej wska­zówki pomogą zachować motywację i kontynuować program ćwiczeń: Bądź [...]

Jak poprawić kondycję

Można poprawić formę bez względu na wiek i wagę lub stan zdrowia. Jeśli jednak ktoś nie przejawiał zbytniej aktywności fizycznej, ćwicze­nia stanowią poważną odmianę w trybie życia. Wiele osób rozpoczyna program ćwiczeń, ale się go nie trzyma – często dlatego, że za wcześnie próbują robić zbyt wiele. Ów sposób myślenia w rodzaju „wszystko al­bo nic” [...]

Czy jesteś w formie

Specjaliści zalecają na ogół od trzydziestu do sześćdziesięciu minut umiarkowanej aktywności fizycznej dziennie. Jednakże według raportu ministra zdrowia ponad 60 procent dorosłych Amerykanów nie ćwiczy re­gularnie, a co gorsza, 25 procent w ogóle prowadzi bierny tryb życia. Krót­ko mówiąc, Amerykanie nie są sprawni fizycznie. Bycie w formie pozwa­la na funkcjonowanie w codziennym życiu i zachowanie [...]

Dziennie spożycie kalorii

Teoretycznie, jeśli to, co ktoś zjada, zawiera tyle samo kalorii, ile spa­la codziennie, wtedy utrzyma dotychczasową wagę, ponieważ spożywa dokładnie taką liczbę kalorii, jakiej potrzebuje organizm. Dla większo­ści osób ta liczba mieści się w zakresie od 1600 do 2400 kalorii dzien­nie. W praktyce jednak ludzie często jedzą więcej kalorii, niż ich spala­ją (i ćwiczą mniej, [...]

Grupy pokarmowe

Do grup pokarmowych z piramidy zdrowej wagi, opracowanej przez Klinikę Mayo, zaliczamy: warzywa, owoce, produkty węglowodanowe i białkowe, nabiał oraz słodycze. Piramida ta to element propagowania diety bazującej na pokarmach roślinnych – warzywa i owoce stanowią jej podstawę, a ponad nimi znajduje się grupa węglowodanowa, obejmu­jąca artykuły z pełnego ziarna. Spożywanie większej ilości produktów roślinnych [...]

Ograniczenie spożycia kalorii i tłuszczów

Wyniki niektórych badań sugerują że może istnieć powiązanie mię­dzy dietą wysokokaloryczną i zasobną w tłuszcze a rozwojem raka pro­staty. Na podstawie pewnych testów, przeprowadzonych przez Centrum Badania Raka im. Freda Hutchinsona w Seattle, stwierdzono, że wyso­ka kaloryczność pożywienia może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia zlokalizowanego raka stercza (ograniczonego do tego gru­czołu) oraz niezlokalizowanego (rozprzestrzeniającego się [...]