Archive for Maj, 2012

Zbyt piękne, by było prawdziwe

Departament Kontroli Żywności i Leków oraz amerykańska organizacja, zajmująca się wykrywaniem oszustw w służbie zdrowia i przemyśle farmaceutycznym zalecają, aby zwracać uwagę na wymienione poniżej praktyki. Często świadczą one, że mamy do czynienia z oszukańczymi produktami lub terapiami. Materiały reklamowe lub promocyjne zawierają takie słowa jak „prze­łom”, „cudowne” lub „nowe odkrycie”. Gdyby jakiś produkt lub [...]

Podejmowanie odpowiedzialności

Dobre zdrowie nie bierze się samo z siebie. Przeważnie wypływa ono z mądrych decyzji, jakie podejmujemy, takich jak unikanie palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu, opanowanie stresu i wypracowanie bez­piecznych nawyków związanych z pożyciem płciowym. Dobre zdrowie prostaty wynika z tego typu całościowych działań. To prawda, że nie ma­my kontroli nad pewnymi aspektami zdrowia związanymi ze sterczem [...]

Zachowanie ostrożności

Coraz bardziej staje się jasne, że medycyna komplementarna i alter­natywna może odegrać pewną rolę w poprawianiu zdrowia. Warto jed­nak pamiętać o niektórych różnicach między tymi niekonwencjonalny­mi metodami a bardziej tradycyjnymi sposobami leczenia. Gdy postanowisz wypróbo­wać jakieś terapie uzupełniające i alternatywne, chroń swoje zdrowie – i portfel – dowiadując się wszystkiego, co tylko możesz, na temat [...]

Inne metody

Niektóre terapie są w rzeczywistości rozbudowanymi systemami me­dycznymi, bazującymi na tradycyjnych praktykach sprzed tysięcy lat. Leczenie skupia się w nich na zapobieganiu chorobom i przywracaniu naturalnej „równowagi” organizmu, która umożliwia uzdrowienie. Nie przeprowadzono zbyt wielu badań nad skutecznością takich metod, a ich dobroczynne działania na ogół nie zostały udowodnione. Ajurweda Ta metoda uzdrawiania wywodzi się [...]

Energioterapie

Niektóre terapie uzupełniające i alternatywne skupiają się na przeko­naniu, że naturalne siły odgrywają ważną rolę w zachowaniu zdrowia i uzdrawianiu. Kiedy drogi przepływu energii w ciele zostają zabloko­wane lub zaburzone, wtedy pojawia się choroba. Aby uzdrowić ciało, trzeba przywrócić swobodny przepływ energii. Brak dowodu na to, że owe terapie leczą schorzenia prostaty, ale metody te [...]

Medytacja

Medytacja to sposób na uspokojenie umysłu i ciała, pochodzący z dawnych tradycji religijnych i kulturowych. Polega ona na skupianiu się na oddechu lub powtarzanym słowie albo innym dźwięku. Dzięki te­mu strumień myśli, które normalnie zajmują naszą uwagę, zostaje po­wstrzymany, co prowadzi do stanu fizycznego odprężenia, a także uspokojenia, czujności i równowagi psychicznej. Regularną medytację można [...]

Terapie dla ciała i umysłu

Praktyki te opierają się na związku ciała z umysłem oraz zdolności wzajemnego oddziaływania ich na siebie. Do tego typu metod zalicza­my hipnozę, medytację i jogę. Terapie wykorzystujące powiązanie ciała z umysłem są najczęściej stosowane do łagodzenia lęku czy też niepo­koju oraz stresu, a także sprzyjają ogólnemu dobremu samopoczuciu. Pewne dowody wskazują że praktyki te mogą [...]

Pomoc w leczeniu raka czy krzykliwa reklama

Suplementy dietetyczne to tylko jedna z form niekonwencjonalnego leczenia nowotworów. Inne praktyki to: Terapia chelatowa. Podczas chelatacji lekarz wstrzykuje do krwi pacjenta substancję, która wiąże pewne cząsteczki, aby mogły zostać usunięte z organizmu. To procedura stosowana w leczeniu zatruć metalami ciężkimi – usuwająca pierwiastki, takie jak ołów czy rtęć. Nie ma jednak dowodów na to, [...]

Preparaty zwalczające raka

Niektóre suplementy dietetyczne uważane są za środki pomagające leczyć raka lub mu zapobiegać. Nie ma naukowych dowodów na to, że produkty te przynoszą rzeczywiście takie skutki, a niektóre z tego rodza­ju zapewnień mogą być nawet niebezpieczne. Dwa popularne suplemen­ty sprzedawane jako leki przeciwrakowe to: Chaparral. Larrea tridentata, zwany też krzewem kreozotowym, to pustynna roślina rosnąca [...]

Bocznia piłkowana

Produkty z boczni piłkowanej wytwarzane są z owoców karłowatej palmy, która rośnie w ciepłym klimacie południowo-wschodnich tere­nów Stanów Zjednoczonych. Bocznia piłkowana stała się popularnym środkiem leczniczym przynoszącym ulgę w objawach związanych z ła­godnym przerostem stercza (BPH). W Europie sprzedaje się ją jako lek. W Stanach Zjednoczonych często dostępna bywa w postaci suplementu dietetycznego w sklepach [...]