Nieco o gruczole krokowym

Gruczoł prostaty może się stać przyczyną różnych bardzo rozpo­wszechnionych problemów zdrowotnych, z jakimi borykają się mężczyźni, a rak tego gruczołu jest jednym z tych schorzeń, których naj­bardziej się obawiamy. Dzieje się tak dlatego, że nowotwory stercza, po­dobnie jak rak piersi u kobiet, często odnosi się do sfery ludzkiej seksu­alności. Oprócz lęku przed samym rakiem mamy do czynienia z możli­wymi przykrymi konsekwencjami leczenia, takimi jak problemy z kon­trolą nad pęcherzem (nietrzymanie moczu) oraz niezdolność do erekcji (zaburzenia wzwodu). Z tymi problemami czasem równie trudno sobie poradzić jak z samym rakiem. Są jednak i pewne powody do umiarko­wanego optymizmu. Jeśli nowotwór prostaty zostanie wykryty wcześ­nie, często można go z powodzeniem wyleczyć. Coraz doskonalsze me­tody terapii zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów z kontrolą pę­cherza oraz zaburzeniami erekcji. A kiedy już takie powikłania się poja­wią leczenie może ograniczyć ich skutki. Trzeba też wiedzieć, że rak to nie jedyna choroba stercza. Zapalenie tego gruczołu oraz łagodny prze­rost prostaty to inne powszechne schorzenia. W przeciwieństwie do no­wotworu te problemy nie zagrażają na ogół życiu, ale nieleczone, mogą osłabiać człowieka lub stanowić przyczynę bólu.

Zaburzenia prostaty to smutna rzeczywistość dla wielu starzejących się mężczyzn. Jednakże dzięki regularnym badaniom kontrolnym moż­na zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń i zapobiec te­mu, by kłopoty ze zdrowiem znacznie obniżyły jakość życia pacjenta.

Ta książka pomoże lepiej zrozumieć przyczyny problemów związa­nych z prostatą wcześnie rozpoznawać ich objawy i wraz z lekarzem podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia.